You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Felhasználás és adatvédelem

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket,
függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.
 
A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen
hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy
üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi
úton kerül rendezésre.
 
Felhasználási feltételek
 
A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő
esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 
Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató
internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen
weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként
feltűntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére
mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat
sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és
érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.
 
Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat
 
A www.admiralvilla.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok
kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és
technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének
lehetőségeiről.
 
1. Az adatkezelő neve:
Ihász Csaba Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
2. Az adatkezelő címe:
8784 Kehidakustány, Kossuth L. u. 56.
3. Elérhetőség:
info[kukac]szerencsemak[pont]hu
4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
NAIH-55351/2012
5. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az
internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
6. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
7. A kezelt adatok köre:
A. Ajánlatkéréskor/foglaláskor/kapcsolatfelvételkor megadott adatok:
A felhasználó által az ajánlatkéréskor, foglaláskor és kapcsolatfelvételkor megadott
személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
A felhasználó által az ajánlatkérés/foglalás/kapcsolatfelvétel során kötelezően
megadott adatok: Név, telefonszám, e-mail cím.
Név, telefonszám, e-mail cím.
 
B. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:
Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által
megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt
adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, email
cím.
 
C. Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a
látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó
számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa.
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban
található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
 
8. Az adatkezelés célja:
A. Ajánlatkérés/foglalás/kapcsolatfelvétel:
Ajánlatkérés, foglalás vagy kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott
adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd emailben
vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott ajánlatkérés,
foglalás vagy kapcsolatfelvétel kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való
hozzájárulását az “Ajánlatkérés” vagy “Foglalás” vagy “Kapcsolat” internetes űrlap
kitöltésével és elküldésével adja meg.
 
B. Hírlevél: Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok
esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés
céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld
ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevélküldő
adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra
kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél
adatbázisból, mely kérést az info[kukac]szerencsemak[pont]hu email címen jelenthetik be.
C. „Cookie”-k:
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről,
illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag
a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.
Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat,
ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további
látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A
weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy
sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára.
Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát,
úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal
üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem
engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai
nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
D. Google Analitika:
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika
webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az
Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a
weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára
vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli
szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön
által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről
szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint
a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos
egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az
információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott
harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google
nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője
megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen
weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak
feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott
célokra.
E. Nyereményjáték:
A weboldalon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez
szükséges adatok köre megegyezik a hírlevél feliratkozás során megadott adatokkal.
Személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban
jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.
 
9. Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg
a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó
önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a
Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően
használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási
feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg
valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
 
10. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info[kukac]szerencsemak[pont]hu
címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 
11. Adatfeldolgozók megnevezése:
Ihász Csaba Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
12. Adatfeldolgozók címe:
8784 Kehidakustány, Kossuth L. u. 56.
13. Adatfeldolgozás megnevezése:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
14. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Inweb Kft. által üzemeltetett
szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott
valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja.
A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott
(„admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online
szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely
alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú
titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.
15. Adattovábbítás:
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre
csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja.
16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését
követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info[kukac]szerencsemak[pont]hu címre
kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik
adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak
szerint.
18. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság
elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság
Hatóság elnöke, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.)
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az
info[kukac]szerencsemak[pont]hu e-mail címen.